• کاش پارازیت نداشتیم

    نووزدهمین نمایشگاه صنایع مخابرات و اطلاع رسانی موسوم به تلکام، امسال در حالی برگزار شد که نارضایتی سرویس دهندگان اینترنت از یک سو و شکایات پیاپی مشترکینشان از سوی دیگر این روزها نقل محفل مسئولین ارتباطات کشور شده‌است.
    • توسط محمد هجرتی
    • مهر ۱۵, ۱۳۹۷
    • ۰